Szkolenia-z-pierwszej-pomocy-dla-osób-dorosłych

SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY DLA DOROSŁYCH

Główne założenia
Podstawa programowa
Zaświadczenia
Dodatkowe informacje
Główne założenia

Oferowane przez nas szkolenia z zakresu podstawowych zabiegów ratujących życie przeznaczone są dla firm i instytucji, przedszkoli, żłobków i szkół, grup zorganizowanych oraz dla osób indywidualnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy, a także zapewnienia odpowiednich dla tego celu środków.

Zgodnie z ustawą dotyczącą bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach dyrektorzy zobowiązani są do przeszkolenia wszystkich pracowników, w tym nauczycieli.

Kodeks Karny nakłada na każdego obywatela RP obowiązek udzielania pierwszej pomocy oraz powiadomienia odpowiednich służb w razie zagrożenia zdrowotnego.

Osoba udzielająca pierwszej pomocy w nowoczesnym kraju jest definiowana jako ktoś przeszkolony, kompetentny w tym zakresie. Dlatego warto brać udział w szkoleniach.

Podstawa programowa

Każde nasze szkolenie z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych BLS oparte jest o aktualną wiedzę medyczną na podstawie najnowszych Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2015.

Podstawowy program zawiera:

 • Omówienie działania systemu ratownictwa medycznego w Polsce
 • Pierwsza pomoc w aspekcie prawnym
 • Prawidłowe wzywanie pomocy
 • Ocena bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia
 • Ocena stanu pacjenta
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłych
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci
 • Użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego „AED”
 • Zadławienia dzieci i dorosłych
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną
 • Apteczka i rozwiązania dla poprawy bezpieczeństwa własnego
 • Dodatkowo realizujemy:
 • Stany nagłe, między innymi: omdlenie, zawał, astma, anafilaksja, udar, napad drgawkowy, cukrzyca,  zatrucia
 • Pacjent urazowy: oparzenia, rany i krwotoki, złamania i zwichnięcia, amputacje urazowe, urazy kręgosłupa
 • Postępowanie na miejscu wypadku komunikacyjnego
 • Postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia „aktywnego strzelca”
Zaświadczenia

Każdy uczestnik kursu otrzymuje bezterminowe zaświadczenie honorowane przez PIP, IS, firmy ubezpieczeniowe, BHP, Kuratorium oświaty itp.

Dodatkowe informacje

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych na nowoczesnym sprzęcie szkoleniowym. Zawsze nasze ćwiczenia obejmują ponad 50% czasu spędzonego na kursie.

Czas szkolenia zazwyczaj obejmuje 3-5h zegarowych. Zależy od ilości uczestników i zakresu realizowanego materiału.

Dla większej ilości uczestników kurs prowadzony jest przez 2-3 instruktorów.

Ile kosztuje szkolenie?

Koszt szkolenia ustalany jest zawsze indywidualnie. Uzależniony jest od miejsca kursu, ilości
uczestników oraz zakresu realizowanego materiału.

Pobierz ofertę w PDF  (przykładowy program kursu)

Jeśli interesuje Ciebie wybrane szkolenie

KONTAKT

 • Dane firmy:

  Ratownictwo medyczne
  Maciej Romaniuk
  ul. Topolowa 2/13,
  85-647 Bydgoszcz