IMG_8877

ZWIĘKSZAMY
PRZEŻYWALNOŚĆ

IMG_1143

UCZYMY
DZIECI

IMG_0204

SZKOLIMY
DOROSŁYCH

DLACZEGO WARTO SIĘ UCZYĆ

Życie jest najwyższą wartością. W Europie nagłe zatrzymanie krążenia dotyka 350 000 osób rocznie. W Polsce przeżywa jedynie 2%. Ryzyko wystąpienia NZK dotyczy każdego, niezależnie od wieku. Przychodzi bez ostrzeżenia. Wezwanie pogotowia ratunkowego nie wystarczy, żeby uratować komuś życie. Czas zanim przyjedzie zespół ratownictwa medycznego należy do Ciebie. Kilka minut resuscytacji wysokiej jakości i użycie AED – jeśli jest dostępne. To jedyna szansa dla umierającego serca. Nauka pierwszej pomocy da Ci komfort życia, poczucie bezpieczeństwa w domu i w pracy. Znajomość podstawowych zabiegów ratujących życie to obowiązek każdego z nas.

Zapraszam do współpracy.

MOJE WARTOŚCI

To kilka z najważniejszych wartości, którymi kieruję się w swojej pracy.

EDUKACJA

Uczę dzieci, młodzież, dorosłych.

W proces szkoleniowy wkładam

emocje i serce.

BEZPIECZEŃSTWO

Wykonuję zabezpieczenia

medyczne oraz pokazy

ratownictwa podczas eventów.

WSPÓŁPRACA

Współpracuję z instytucjami

i osobami o podobnych celach.

MISJA

Zwiększam przeżywalność w

nagłym zatrzymaniu krążenia.