Zabezpieczenia medyczne

 

Wykonujemy zabezpieczenia medyczne imprez sportowych, pikników, okolicznościowych i innych
eventów na terenie Bydgoszczy oraz miast sąsiednich. Dojedziemy w każde miejsce.

W zabezpieczeniu biorą udział kwalifikowani ratownicy medyczni na co dzień pracujący w Systemie
Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Bierzemy odpowiedzialność za wstępne zabezpieczenie pacjenta oraz kontakt ze służbami
ratunkowymi.

Klient nie ponosi kosztów związanych ze zużyciem sprzętu i opatrunków.

Nie organizujemy zabezpieczenia dla imprez o charakterze masowym:

 • W przypadku imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej na stadionie, w innym obiekcie
  niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej,
  na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż
  1000.
 • W hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej,
  jeżeli liczba udostępnionych miejsc wynosi nie mniej niż 500.
 • W przypadku imprezy masowej sportowej organizowanej na stadionie lub innych obiektach
  niebędącymi budynkami, jeśli liczba udostępnionych miejsc wynosi nie mniej niż 1000, zaś w
  przypadku hal sportowych i innych budynków umożliwiających przeprowadzenie takiej
  imprezy – nie mniej niż 300 miejsc.

Koszt zabezpieczenia medycznego ustalany jest indywidualnie.