PROGRAM

Każde szkolenie prowadzone jest zgodnie z aktualną wiedzą medyczną na podstawie Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.

Podstawowy program zawiera:

 • Omówienie funkcjonowania ratownictwa medycznego w Polsce
 • Pierwsza pomoc w aspekcie prawnym
 • Prawidłowe wzywanie pomocy
 • Ocena bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia
 • Ocena stanu pacjenta
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłych
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci
 • Użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED
 • Zadławienia dzieci i dorosłych
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną
 • Apteczka i rozwiązania dla poprawy bezpieczeństwa własnego

Dodatkowo realizujemy:

 • Stany nagłe, między innymi: omdlenie, zawał, astma, anafilaksja, udar, napad drgawkowy, cukrzyca, zatrucia
 • Pacjent urazowy: oparzenia, rany i krwotoki, złamania i zwichnięcia, amputacje urazowe, urazy kręgosłupa
 • Postępowanie na miejscu wypadku komunikacyjnego
 • Postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia „aktywnego strzelca”

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych. W zależności od szkolenia wykonujemy scenariusze symulacyjne, które wymagają dłuższego czasu i organizacji kursu.