DZIECI

Dzieci stanowią filar pracy dydaktycznej w Just Save It. Spotykamy się z najmłodszymi!

Tworzymy zajęcia kreatywne ucząc poprzez zabawę.

Przygotowujemy autorskie scenariusze symulacyjne, które motywują do udzielania pomocy w bezpieczny sposób oraz uczą pracy zespołowej.

Udział w zajęciach w okresie dzieciństwa zapewni właściwą postawę społeczną w przyszłości.