Likwidacja Fundacji “Just Save It”

Likwidator Fundacji podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały z dnia 14.11 2017r. Zarządu Fundacji “Just Save It” w sprawie likwidacji oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydziału Gospodarczego KRS, sygnatura akt BY.XIII NS-REJ-KRS/015760/17/017 z dnia 05-12-2017 roku wszczęta została procedura likwidacji Fundacji “Just Save It” z siedzibą w Bydgoszczy (KRS 0000639130).
Postępowanie likwidacyjne nadal trwa aż do momentu wykreślenia Fundacji z rejestru KRS.
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Fundacji do zgłaszania ewentualnych roszczeń na piśmie na adres Fundacji.

KONTAKT

  • Dane firmy:

    Ratownictwo medyczne
    Maciej Romaniuk
    ul. Topolowa 2/13,
    85-647 Bydgoszcz